Spletni založnik

PHP vmesnik za Careerjet API javnega iskanja

Tukaj PHP model, enostaven za uporabo, za vključitev Careerjet rezultatov iskanja na vašo spletno stran.

Namestitev

Če uporabljate verzijo PHP, ki je starejša od 5.2, boste morali namestiti json s sledečim ukazom

 pear install json

Prepričajte se, da vaš php vsebuje vrstico

extension=json.so

Drugače je vse, kar morate storiti, prenesti Careerjet_API.zip in jo razširite na mestu, kjer jo bodo vaše skripte našle:

 cd my_application_directory
 wget http://www.careerjet.co.uk/partners/api/php/Careerjet_API.zip
 unzip Careerjet_API.zip

Dokumentacija

Za podrobnejše informacije se obrnite na dokumentacijo v Careerjet_API.php pisavi, ki jo vsebuje .zip.arhiv.

Skripta primera

<?php

require_once "Careerjet_API.php" ;

$api = new Careerjet_API('en_GB') ;
$page = 1 ; # Or from parameters.

$result = $api->search(array(
 'keywords' => 'php developer',
 'location' => 'London',
 'page' => $page ,
 'affid' => '678bdee048',
));

if ( $result->type == 'JOBS' ){
 echo "Found ".$result->hits." jobs" ;
 echo " on ".$result->pages." pages\n" ;
 $jobs = $result->jobs ;
 
 foreach( $jobs as $job ){
  echo " URL:   ".$job->url."\n" ;
  echo " TITLE:  ".$job->title."\n" ;
  echo " LOC:   ".$job->locations."\n";
  echo " COMPANY: ".$job->company."\n" ;
  echo " SALARY: ".$job->salary."\n" ;
  echo " DATE:  ".$job->date."\n" ;
  echo " DESC:  ".$job->description."\n" ;
  echo "\n" ;
 }

 # Basic paging code
 if( $page > 1 ){
  echo "Use \$page - 1 to link to previous page\n";
 }
 echo "You are on page $page\n" ;
 if ( $page < $result->pages ){
  echo "Use \$page + 1 to link to next page\n" ;
 }
}

# When location is ambiguous
if ( $result->type == 'LOCATIONS' ){
 $locations = $result->solveLocations ;
 foreach ( $locations as $loc ){
  echo $loc->name."\n" ; # For end user display
  ## Use $loc->location_id when making next search call
  ## as 'location_id' parameter
 }
}?>