Spletni založnik

.NET / ASP.NET API za Careerjet iskalnik zaposlitve

Tukaj je, kar potrebujete za uporabo Careerjet iskalnika zaposlitve API od vaše .NET aplikacije ali z vaših ASP.NET strani.

Združljivost

Careerjet sklop je bil pripravljen za .NET 2.0.

Odvisnosti

Sklop Careerjet je odvisen od .NET 2.0 sklopa Json.NET. Za vaše udobje, smo že vključili zip datoteko, ki jo ponujamo.

Namestitev

Prenesi WebServiceCareerjet.zip. Vsebuje 2 dll datoteke:

WebService.Careerjet.Client.dll
Newtonsoft.Json.Net20.dll

Prepričajte se, da je vaša .NET aplikacija ali vaše ASP.NET strani povezana s temi dll datotekami.

Dokumentacija

Dokumnetacijo Sklopa lahko najdete tukaj.

Skripta primera

Tukaj je primer ASP.NET strani napisane v C#:

 
<%@ Page Language="C#" %>
<%@ Import Namespace="WebService.Careerjet" %>
<%@ Import Namespace="Newtonsoft.Json.Linq" %>
<html>
<head>
  <title>My ASPx test</title>
</head>
<body>
 <% 
WebService.Careerjet.Client c = new WebService.Careerjet.Client("en_GB");
Hashtable cargs = new Hashtable() ;
cargs.Add("keywords" , "sales manager");
cargs.Add("location" , "london");
cargs.Add("pagesize" , "2" );

JObject res = c.Search(cargs);
 
if( res.Value<string>("type").Equals("JOBS")){
%>
<h1><% Response.Write(res["hits"]); %> jobs
found on <% Response.Write(res["pages"]); %> pages.</h1>
<%
 foreach( JToken job in res["jobs"].Children()){
%>
<div>
 <h3><a href="<% Response.Write(job.Value<string>("url"));%>">
 <% Response.Write(job.Value<string>("title")); %>
 </a></h3>

 <div><% Response.Write(job.Value<string>("date"));%></div>
 <div><% Response.Write(job.Value<string>("locations"));%></div>
 <div><% Response.Write(job.Value<string>("salary"));%></div>
 <div><% Response.Write(job.Value<string>("company"));%></div>
 <div><% Response.Write(job.Value<string>("description"));%></div>
 <div><% Response.Write(job.Value<string>("site"));%></div>
</div>
<%
 } // End of jobs loop
} // End of if JOBS
if( res.Value<string>("type").Equals("LOCATIONS")){
%>
 <h3>Ambiguous location</h3>
<%
 foreach( JToken location in res["solveLocations"].Children()){
%>
 <div>
  <span><% Response.Write(location.Value<string>("name")); %></span>
  <span><% Response.Write(location.Value<string>("location_id")); %></span>
 </div>
<%
 } // End of locations loop
} // End of if LOCATIONS
%>
 
</body>
</html>