RAČUNOVODJA VI - M/Ž

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

  • Kranj, Gorenjska
  • Nedoločen čas
  • Polni delovni čas
  • 7 dni nazaj
  • Preprosta prijava na delo
Opis del in nalog

-ORGANIZIRANJE DELA ZA VODENJE SINTETIČNE EVIDENCE SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV, -VODENJE EVIDENCE PRIHODKOV IN ODHODKOV, PREJEMKOV IN IZDATKOV, - VODENJE POSLOVNIH KNJIG ZA ZASEBNIKE, - PRIPRAVA IN KNJIŽENJE RAZLIČNIH TEMELJNIC, - OBRAČUN DDV (KONTROLA DAVČNIH KNJIG, PRIPRAVA, OBRAČUN, ODDAJA OBRAZCA DDV), - KONTROLA OSTALIH PRENOSOV IZ POMOŽNIH GLAVNIH KNJIG (NOT) V GLAVNO KNJIGO OZG, - KNJIŽENJE PREJEMKOV IN IZDATKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA IN EVIDENČNO SPREMLJANJE KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGODKOV, - SPREMLJANJE STROŠKOV PO STROŠKOVNIH MESTIH, - USKLAJEVANJE GLAVNE KNJIGE S POMOŽNIMI TER USKLAJEVANJE STANJA NA SKUPNEM RAČUNU, - PRIPRAVA IN USKLAJEVANJE PODATKOV ZA SESTAVO LETNIH IN RAČUNOVODSKIH POROČIL IN SESTAVA LE TEH (BILANCA STANJA, IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV…), - PRIPRAVA PREMOŽENJSKIH BILANC, - PRIPRAVA PODATKOV ZA BANKO SLOVENIJE IN DRUGE STATISTIKE, - ARHIVIRANJE DOKUMENTOV, - DRUGA DELA PO ODREDBI POSTAVLJENEGA.

Nudimo

Trajanje zaposlitve:
nedoločen čas, polni delovni čas

Poskusno delo:
poskusno delo 4 mes

Pričakujemo

Izobrazba:
višješolska (prejšnja), višja strokovna, Računovodstvo in revizija

Alternativna izobrazba:
srednja strokovna, srednja splošna

Delovne izkušnje:
delovne izkušnje 8 mes

Znanje jezikov:
, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja:
, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno

Drugo

Zahtevana je višja strokovna izobrazba oz. višješolska izobrazba (prejšnja). Alternativna srednja strokovna izobrazba z obvezno opravljenim NPK računovodje. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja zgoraj navedenih nalog. K vlogi naj kandidati priložijo izpolnjeno prijavo na prosto delovno mesto, ki je dostopno na: https://www.ozg-kranj.si/data/files/Novice/Prijave//OBRAZEC_Prijava.pd

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE